Home   Lawyer   Accounting   Effektive coordination   
Med stiftelse af et Engelsk Ltd. selskab er du allerede godt i gang
UK LTD FORDELE
  • Billig opstart
  • Begrænset hæfte
  • Kan drives fra Danmark
  • Kan drives i hele EU
  • Velegnet som holding
  • Iværksætter-venlige 
Læs mere om mulighederne i det liberale UK
Agenten sørger for følgende dokumenter:
Et UK Ltd. selskab, svarer til et dansk ApS
Et UK Private Limited Company er et britisk privatejet aktieselskab. Det kaldes ofte blot for et ”Limited-selskab”, fordi det forkortes Ltd. - hvilket også skrives efter selskabets navn. Med ”limited” menes et selskab med begrænset hæfte. Det kan sidestilles med et dansk ApS selskab. Ltd. selskaber er underlagt den engelske Companies Act fra 1985.

Når man stifter et Ltd. selskab i England. skal der være styr på en række formalia.  UK stadig har nogle burokratiske forordninger, som kan give en dansker grå hår i hovedet.
Her kan du læse om nogle af de muligheder, du har med et Ltd. selskab, de krav der stilles og om de services, vi leverer i forbindelse med stiftelse og drift.
Dokumenter du skal bruge ved stiftelsen af et Ltd. selskab
Stiftelsen af et Ltd. selskab sker internt i netværket, da vi er registrerede agent, og har firmaadresse i England. Som agent, skal vi sørge for, at alle papirer bliver behandlet korrekt, stemplet og leveret til den rette adresse. Desuden sikrer vi som agent, at de papirer, der skal godkendes hos en notar, bliver behandlet korrekt.
England har siden 1844 haft en særlig instans til registrering af Ltd. selskaber
Denne instans kaldes Companies House og registrerer i dag mere end 300.000 selskaber årligt. Companies House ledes af en bestyrelse på syv personer med Claire Clancy som Chief Executive Officer. Hun har desuden det daglige ansvar for driften af statssekretariatet. Ud over bestyrelsen har Companies House et ekstra ledelsesorgan - et såkaldt ”Steering Board”. Det består af syv personer fra den private sektor og ministeriet for handel og industri.

Ønsker du at stifte et Ltd. selskab, står vi for al kommunikation med Companies House. Desuden sørger vi for indberetningen af Annual Return (årlig indberetning).
Du kommer i gang med eget Ltd fra Euro  1.500,-
 
Vil du vide mere, kontakt os
alternativt kan du købe et Ltd online her